MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Finansowo- Budżetowa
Zadania Komisji Finansowo-Budżetowej:
1) opiniowanie projektu budżetu,
2) bieżąca analiza sytuacji finansowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie,
3) wnoszenie do Okręgowej Rady Lekarskiej propozycji zmian w budżecie,
4) nadzorowanie prawidłowości i terminowości ściągania składek członkowskich oraz wnioskowania do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej o rozpoczęcie procedury egzekucji zaległych składek w trybie administracyjnym w stosunku do członków Izby którzy zalegają ze składkami,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej
lekarz Ewa Krupa
Ewa Krupa
Zastępca Przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
Sekretarz Komisji Finansowo-Budżetowej
lek. dent. Agnieszka Kubas
Agnieszka Kubas
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej
lekarz Marek Chrobak
Marek Chrobak
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej
lekarz Krzysztof Kasperczyk
Krzysztof Kasperczyk
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej
lekarz Tomasz Kozioł
Tomasz Kozioł
Członek Komisji Finansowo-Budżetowej
lekarz Tadeusz Zych
Tadeusz Zych

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów